IHT Industrie- und Handels-Treuhand
Centrale afrekening, delcredere, huurkoop, incasso
Toezicht

Officiële controle bij IHT

Raad van Beheer

IHT wordt gecontroleerd door een Raad van Beheer. De raad controleert of er wordt gehandeld in lijn met wettelijke bepalingen en het bedrijfsbeleid van de financiële dienstverlener. De taken van de Raad van Beheer zijn vergelijkbaar met die van een raad van commissarissen binnen een naamloze vennootschap. De Raad van Beheer van IHT bestaat uit zes leden.

BaFin

IHT is gehouden aan de voorschriften van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en staat onder toezicht van de BaFin. De BaFin is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid die zich bezighoudt met het toezicht en de controle binnen alle segmenten van de financiële sector in Duitsland.

Neem direct contact met ons op!